Yrityksemme

Suomen Liittymisjohdot Oy on osa Kymenlaakson Sähkö -konsernia. Kymenlaakson Sähkö on puhtaasti kotimainen energia-alan yhtiö. Yli 100 vuoden aikana olemme rakentaneet yhdessä vahvan ja eteenpäin katsovan yhtiön.

Tavoitteenamme on olla Suomen johtava liityntäjohtoja tarjoava toimija ja edistää sähkönsiirron ratkaisuin energia-alan vihreää siirtymää.

Suomen Liittymisjohdot Oy

Suomen Liittymisjohdot on perustettu 2023 ja se on Kymenlaakson Sähkön 100 prosenttisesti omistama tytäryhtiö.

Suomen Liittymisjohdot Oy:n toimintakonsepti

Olemme vastuullinen, luotettava ja pitkäjänteinen kumppani. Tarjoamme hyvää ja tuloksellista kumppanuutta hiilivapaan sähköntuotannon hankkeisiin. Tuemme uusiutuvaa sähköntuotantoa ja teemme työtä hiilivapaan Suomen mahdollistamiseksi ja vähennämme ilmastoon kohdistuvia haittavaikutuksia. Ratkaisumme vähentävät sähköhäviötä, säästävät asiakkaidemme resursseja ja pienentävät muuttuvan maankäytön tarvitsemaan pinta-alaa sekä luontoon kohdistuvia vaikutuksia.

Uusiutuvan energian tuotantohankkeissa aikaa ja kustannuksia kuluu usein turhaan päällekkäisissä ja kokonaisuutta huomioimattomissa verkkoratkaisuissa.  Me tarjoamme hankkeisiin luotettavaa kumppanuutta. Koordinoimme energiantuotannon liittämisen sähköverkkoon vahvalla kokemuksella, kokonaisvaltaisesti ja vastuullisesti maanomistajat ja ympäristönäkökulmat huomioiden.  Integroimalla sähkönsiirtotarpeet tehostamme liittymisjohtoinvestointeja ja vähennämme investointikuluja sekä hankkeen aikataulu- ja kustannusriskejä.

Kehitämme uutta ja tarjoamme uudenlaista elinkaaripalvelua ja ratkaisuja. Koordinoimme, ratkaisemme ja turvaamme sähkönsiirron kaikissa tilanteissa yhteistyössä luotettavien kumppaniemme kanssa. Meille on tärkeää olla hyvässä ja avoimessa vuorovaikutuksessa asiakkaidemme kanssa.

Hyvällä yhteistyöllä säästämme luontoa, aikaa ja selvää rahaa.

 

Kymenlaakson Sähkö on puhtaasti kotimainen, 10 kunnan omistama energiakonserni. Konsernin muodostavat energialiiketoimintaa harjoittava Kymenlaakson Sähkö Oy ja sen kokonaan omistamat tytäryhtiöt, verkkoliiketoimintaa harjoittava Kymenlaakson Sähköverkko Oy sekä Suomen Liittymisjohdot Oy.  Lisäksi yhtiöllä on osuuksia Kymppivoima-yhtiöistä, Kaakon Alueverkko Oy:stä, Orimattilan Lämpö Oy:stä sekä Elvera Oy:stä. 

Tutustu Kymenlaakson Sähköön:
ksoy.fi