Suomen Liittymisjohdot Oy ja Solmar Consulting Oy yhteistyöhön aurinkopuistojen verkkoliitynnän suunnittelussa

Julkaistu 9.1.2024

Suomen Liittymisjohdot Oy (myöhemmin SLJOY) ja Solmar Consulting Oy ovat sopineet aurinkopuistohankkeiden verkkoliitynnän suunnittelu- ja kehitysyhteistyön aloittamisesta. Solmar Consulting on kotimainen kestävän ja puhtaan energian kehitysyhtiö, joka kehittää teollisen mittakaavan aurinkovoimapuistoja rakennuslupavaiheeseen asti. Solmar toimii yhteistyössä globaalin uusiutuvan energian sijoittajayhtiö Korkia Oy:n kanssa.

SLJOY on osa Kymenlaakson Sähkö -konsernia ja tarjoaa sähkönsiirron elinkaariratkaisuja uusiutuvan energian tuotantohankkeille. SLJOY:n suunnittelu- ja konsultointipalvelun tuloksena aurinkovoimapuisto on liitettävissä paikalliseen jakeluverkkoon tai kantaverkkoon. SLJOY tarjoaa tarvittaessa myös aurinkopuiston sähkönsiirron rakentamisen ja ylläpidon hankkeen koko elinkaaren aikana.

Tavoitteena energiatehokkaat ja ympäristöystävälliset toteutukset

Nyt käynnistyneellä yhteistyöllä SLJOY ja Solmar tavoittelevat sujuvaa ja teknis-taloudellisesti kestävää aurinkovoimapuiston verkkoliitynnän suunnitteluprosessia. Tavoitteena on huomioida paikalliset erityisarvot ja maanomistajien näkökulma koko energiantuotantohankkeen elinkaaren ajan. Energiatehokkaan toteutuksen ja mahdollisimman pienten ympäristövaikutusten lisäksi tärkeää on myös hankkeiden paikallinen hyväksyttävyys ja avoin yhteistyö. Sähkönsiirron osalta tullaan myös huomioimaan aurinkopuistojen tulevaisuuden kehitystarpeet painottamalla suunnittelussa pitkän aikavälin toimintavarmuutta ja taloudellisuutta.

”Hyvin suunniteltuihin aurinkopuistoihin löytyy kiinnostuneita sijoittajia. He myös tiedostavat, että tekninen kehitys ja sen tuomat mahdollisuudet kannattaa huomioida jo puiston ja sen verkkoliitynnän suunnitteluvaiheessa”, pohtii toimitusjohtaja Jari Marttinen Solmarista.

”Yksi meidän vahvuutemme on tietenkin Kymenlaakson Sähkö -konsernin erittäin pitkä kokemus jakeluverkkotoiminnasta. Vahvalla osaamisellamme voimme suunnitella kestäviä, ylläpidoltaan teknisesti ja taloudellisesti järkeviä ratkaisuja”, toteaa toimitusjohtaja Jouni Pylvänäinen SLJOY:ltä.

Lisätietoja yrityksistä:

Solmar Consulting Oy, www.solmar.fi, Jari Marttinen, puh. 044 298 1979

Suomen Liittymisjohdot Oy, www.sljoy.fi, Aleksis Klap, puh. 040 721 3137

Suomen Liittymisjohdot on perustettu 2023, ja se on Kymenlaakson Sähkön 100 prosenttisesti omistama tytäryhtiö. Yhtiö tarjoaa sähkönsiirron elinkaariratkaisuja uusiutuvan energian tuotantohankkeille.